Registrer ditt besøk (MTGJ)
MAITREE THAI&SUSHI CAFE
(Restauranten)
Tast inn navn og tlf nr.Innsamlet data gjøres i samsvar med personvernlovgivning og brukes kun til smittesporing ved behov. Data lagres i 10 dager før den slettes. Mer informasjon